Geri Dön
Paylaş
Sosyal Güvenlik

Kamu-Sen: Gözlük çerçevesi için vatandaşa 35, vekile 250 lira ödenmesi adaletsizlik

13.03.2017 08:54

Kamu-Sen "adaletsizliğin" giderilmesi için SGK, Çalışma ve Maliye bakanlıklarına başvurdu

Devlet memurlara üç yılda bir defaya mahsus olmak üzere gözlük çerçevesi için 35 lira, gözlük camı için de en yüksek 76.27 lira verirken, milletvekillerine çerçeve için 250, cam için ise 150 lira ödüyor. Türkiye Kamu-Sen, "yaşanan adaletsizliğin giderilmesi" için SGK, Çalışma ve Maliye bakanlıklarına başvurdu. Dilekçede "Bu durum, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları için ceplerinden ödemek zorunda kaldıkları giderin sürekli arttığını, eşitlik ve adalet ilkesinin zedelendiğini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir" dendi.

Birincil öncelik...

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkiye Kamu-Sen’in dilekçesinde, anayasanın 2. maddesine göre Türkiye’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlandığı, yurttaşların refahını birincil öncelik olarak kabul eden sosyal devlet anlayışında, kamu hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz olarak sunulmasının esas olduğu vurgulandı. Buna karşın son yıllarda genel eğilimin, kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle gördürülmesi, kamunun sunduğu hizmetlerin bedelinin de yurttaşlardan tahsil edilmesi şeklinde geliştiğine işaret edilen dilekçede, bu anlayışa paralel olarak özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda yurttaşlardan katkı payı alınması ve sağlık giderleri için devlet tarafından yapılan ödemelerin azaltılmasının yaygınlaşan bir uygulama haline geldiği belirtildi.

Dilekçede, görme bozukluğu yaşayan vatandaşlara 2007 yılında iki yılda bir defa çerçeve için 40, gözlük camı için en yüksek 63.56 lira ödeme yapılmaktayken, bugün ise üç yılda bir defaya mahsus olmak üzere çerçeve için 35 lira, gözlük camı için ise en yüksek 76.27 lira ödeme yapıldığı vurgulandı. Aradan geçen 10 yıllık sürede çerçeve ve cam fiyatları sürekli yükselirken devlet tarafından yurttaşa ödenen bedelin neredeyse hiç artmadığına dikkat çekilen dilekçede, "Daha önce hastalara iki yılda bir gözlük değiştirme hakkı tanınırken bu sürenin üç yılda bire çıkarıldığı görülmektedir. Bunun yanında milletvekillerimize ise çerçeve için 250, cam için 150 TL ödeme yapılmaktadır.

"Eşitlik ve adalet!"

"Bu durum, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları için ceplerinden ödemek zorunda kaldıkları giderin sürekli arttığını, eşitlik ve adalet ilkesinin zedelendiğini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir” dendi.

Dilekçede, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ve sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak Sağlık Uygulama Tebliği içerisinde yer alan başta gözlük camı ve çerçeve bedelleri olmak üzere yurttaşlara sağlanan tüm katkıların makul bir seviyeye çıkarıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak artırılması istendi.