Geri Dön
Paylaş
Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu’na zeytinliği kurtarmak için 26 bin 824 imza sunuldu

08.10.2013 18:31

Hazine arazisindeki Zeytinliği kurtarmak için toplanan dilekçeleri Akyaka’dan Ankara’ya üç bisikletli 9 günde getirdi

Hülya Karabağlı / Ankara

Çevre Koruma Bölgesi Gökova’da bulunan Akyaka’da hazine arazisi 20 dönüm zeytinliğin imara açılmasını, özelleştirme programına alınmasına karşı çıkan Akyaka Dayanışması, TBMM Dilekçe Komisyonu’na 26 bin 824 imzayı teslim etti. Zeytinliği kurtarma mücadelesi için toplanan dilekçeleri Akyaka’dan Ankara’ya üç bisikletli 9 günde getirdi. Dayanışma’nın açıklaması şöyle:

Zeytinlik konut olmamalı

“Kamusal alan olan 19.300 m2lik bir zeytinlik, önce Zeytin Koruma Kanunu’na aykırı bir şekilde imara açılmış, ardından tapu kaydı zeytinlikten arsaya dönüştürülmüş, daha sonra da Çevre Kanuna aykırı şekilde özelleştirilme kapsamına alınmıştır. Birinci talebimiz, işlenen hukuksuzlukların düzeltilmesi ve bu kapsamda Akyaka’da 3841 no.lu parselin özelleştirilmesinden vazgeçilmesidir. Ayrıca, imar planı değişikliğine gidilerek burası konut alanı olmaktan çıkarılmalıdır, üzerindeki zeytin ağaçlarına zarar verilmeden herkesin yararlanabileceği kamusal alan niteliği korunmalıdır.

3194 sayılı İmar Yasası kentlerin imar plan yapım sürecinden halkı dışlamaktadır, anti-demokratiktir, dayatmacıdır. İmar Yasası halkın daha en başından planlama süreçlerine katılmasına elverecek biçimde yeniden düzenlenmelidir!

Korkulu yasa geri çekilmeli

Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan Akyaka için değil tüm doğa koruma alanlarının korkulu rüyası Tabiatı ve Biyo Çeşitliliği Koruma(ma) Yasa Tasarısı geri çekilmelidir. Zira bu yasa geçerse, ‘üstün kamu yararı’ adı altında tüm korunan alanlar yapılaşmaya, imara ve yatırımlara açılarak rant alanlarına dönüştürülebilecektir”.