Geri Dön
Paylaş
Gündem

Zeytinburnu'ndaki eski tank fabrikası arsasında yapılacak projeye mahkemeden iptal

20.04.2017 20:20

Zeytinburnu sahilindeki konut, ticaret ve turizm projesi için yapılan imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi

Zeytinburnu sahilinde bulunan eski tank bakım fabrikasının arazisinde uygulanacak konut, ticaret ve turizm projesi için yapılan imar planları İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinin sahilinde yer alan eski tank bakım fabrikasının arsası için ticaret, konut, turizm fonksiyonlarının yer alacağı binaların yapılması için plan değişikliği yapılmıştı. Arsada uygulanacak proje, TOKİ tarafından gelir paylaşımı usulüyle Özak GYO’ya ihale edilmişti.

Oybirliği ile iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2013 onaylanan planlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından “bölgenin sosyal ve teknik donatı dengesini bozması, kamuya açık bir donatı alanını ortadan kaldırması, plan bütünlüğü ve plan kademelenmesi ilkelerini göz ardı etmesi” gerekçeleri ile yargıya taşınmıştı. 3 yıldır devam eden davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bakanlık tarafından onaylanan plan değişikliğinde, “şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığını” belirterek oybirliğiyle planın iptaline karar verdi.

“Komşuyu bile bozacak oranlarda işlev verildi”

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin kararında “kendi sınırları dışındaki komşu Turizm Merkezi Alanın tamamının turizm amaçlı kullanım özelliğini bile bozacak oranlarda” konut ve ticaret işlevlerine yer verildiği belirtildi. Askeri alan olarak kullanılan parsellerin öncelikle sosyal ve teknik altyapı olarak planlanması gerekirken, ticaret, konut ve turizm alanı işlevleri verildiği belirtildi. Planların nüfus yoğunluğuna neden olacağı, bunu trafik ve altyapı yetersizliklerine neden olacağının belirtildiği kararda, getirilen yapılaşma haklarının ve özellikle 70 metre yükseklik verilmesinin daha yüksek yapılaşma taleplerine neden olacağı ifade edildi.