Gündem

Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya cinayetine tepki: Önlem alınması için defalarca uyarıda bulunduk

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, tüm uyarıların görmezden gelindiğini kaydetti

07 Temmuz 2022 12:54

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle tırmanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık emekçileri tarafından ülke genelinde infiale yol açarken, Türkiye genelinde protesto eylemleri düzenleniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırının ardından yaşamını yitirmesi üzerine 2 gün boyunca iş bırakma kararı almıştı.

İstanbul | "Can güvenliğimizi istiyoruz"

İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde çalışanları saat 09.00'da eylem yaptı.

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen eylemde, doktor ve çalışanlar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini , 15 dakika boyunca sessizce oturarak protesto etti. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez'in de yer aldığı eylemde, uğradıkları şiddet sonucu hayatını kaybeden Sağlık Çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Hastaneye muayene için gelen bazı vatandaşların da alkışlarla destek verdiği eylemde sık sık 'Sağlıkta Şiddet son bulsun' sloganları atıldı.

Hastaneye muayene için gelenlerin de alkışlarla destek verdiği eylemde konuşan, Uzman Dr. Ayşegül Bilen meslektaşlarının öldürülmesinden dolayı acılarının büyük olduğunu ifade ederek "Can güvenliğimizi istiyoruz. Sizlere sağlıklı ortamlarda, sağlıklı hizmet sunmak istiyoruz. Acımız çok büyük, çok üzgünüm" dedi. Hekim-Sen adına konuşan Mücahit Aktürk de "Hepimiz üzgünüz, kızgınız. Sıranın bize ne zaman geleceğinin endişesi içerisindeyiz. Hepimiz kendimizi sahipsiz ve değersiz hissediyoruz. Hiç kimsenin umrunda olmadığımızı düşünüyoruz. Şiddeti önleyici tedbirler almak, yapana ceza vermekten daha etkindir. X-Ray cihazı, metal dedektörü öldürülen hekimlerin hayatından, yaralanan, darp edilen hekimlerin sağlığından daha mı değerliydi" diye konuştu.

Adana | "Önlem alınması için defalarca uyarıda bulunduk"

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde de eylem düzenlendi. Hastanede görevli tüm sağlık personeli ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz‘ün, sağlık sendikalarının temsilcilerinin de katıldığı eylemde Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş, yaşanan şiddet olaylarına karşı sağlık camiasının tepkilerini içeren bir açıklama okudu.

Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, "Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız" diye başladığı basın açıklamasında şunları söyledi: "6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz.

Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık.

Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik.

Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik.

Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi."

Öte yandan Adana'daki doktor eylemlerinin başta Şehir Hastanesi olmak üzere tüm hastanelerde süreceği, doktorların öğlen saatlerinde Şehir Hastanesi'nden Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nü yürüyerek burada da bir basın açıklaması gerçekleştirecekleri belirtildi.

Ankara | "Cenazemiz Var Çalışmıyoruz”, “Sesimizi Duyan Var Mı?”, “Yastayız İş Bırakıyoruz”

Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara Dişhekimleri Odası, Dev-Sağlık İş, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin çağrısıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iş bırakan sağlık çalışanlarına Türk Eczacılar Birliği de destek verdi.

“Cenazemiz Var Çalışmıyoruz”, “Sesimizi Duyan Var Mı?”, “Yastayız İş Bırakıyoruz”, “Şiddetin Sorumlularını Biliyoruz” pankartları taşıyan sağlık çalışanları protesto alkışları eşliğinde Hacettepe Üniversitesi’nde yürüdü. SES Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sabiha Akdeniz Günay, bir an önce caydırıcı etkin şiddet yasası çıkması gerektiğini belirterek, “Bu ülkede hiçbir meziyeti olmayan insanların bizzat birilerini hedef göstermesini kabul etmiyoruz. Çocuklarımıza tecavüz edilirken baskılara dayanamayan çocuklarımız intihar ederken ‘Bir kerecikten bir şey olmaz’ diyenlerin bugün ahkam kesmeye, sağlık çalışanlarını hedef almaya haklarının olmadığını düşünüyorum” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri adına Prof. Dr. Murat Akova da, “Sözün bittiği yerdeyiz. Bizler hekimiz. Unutulmaması gereken şey şu. Bütün bunlara sebep olan, sağlıkçıları yok sayan aşağılayan müsebbipleri unutmamalıyız” diye konuştu.

“Şiddet Büyüyor Sorumlular İzliyor”, “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz”, “Korkmuyoruz, susmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz” sloganlarını atan sağlık çalışanları, “Üzgünüz, öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” başlıklı açıklama okundu. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddette sorumluluğu olan yetkililerin istifa etmesini talep eden sağlık çalışanlarının ortak açıklamasını Ankara Tabip Odası’ndan Mine Coşkun okudu. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin “derin üzüntüsü ve öfkesi” içinde olduklarını belirten Coşkun, “Biz Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik” dedi ve şöyle devam etti:

"Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki, sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı "Beyaz Kod" verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.

Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz, sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz! Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

TTB: Onurlu bir Bakan tweet atmazdı, istifa ederdi

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut yaptığı açıklamada, “Dünden bu yana üzüntümüzü anlatabilme imkanımız yok. Onurlu bir Bakan tweet atmazdı, istifa ederdi. Batı’da böyle olur. Bakan bu iradeye de sahip değil istifa edemiyor. Çağdaş ülkede pandemiyi bir gün yönetemeyen bakan bir gün görevde kalamazdı. Sağlıkta şiddet yasasının çıkmasını istiyoruz” diye konuştu.

Edirne | Doktorlar önlüklerini kırmızıya boyayarak protesto etti

Edirne'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyayarak, protesto etti.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, bina önüne siyah çelenk bıraktı. Eylemde ayrıca sağlıkçılar, "Dr. Karakaya canını feda etti, biz de önlüklerimizi feda ediyoruz" diyerek, beyaz önlüklerini kırmızıya boyayıp yere attı. Grup adına basın açıklaması yapan Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sibel Pekdemir, meslektaşlarının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi’nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi."

Konya | Ekrem Karakaya için 10 yıl görev yaptığı hastanede tören 

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için 10 yıl görev yaptığı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.

Mesai arkadaşları adına konuşan Başhekim Doç. Dr. Nihat Yılmaz da Karakaya'nın ölümünün kendilerini çok üzdüğünü, sağlıkta şiddeti kınadıklarını dile getirerek, bu saldırının son olmasını istedi.

Kayseri | Sağlık Bakanı Koca cenaze töreninde protesto edildi 

Dr. Ekrem Karakaya'nın memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterildi. Cenaze törenine katılanlar Bakan Koca'yı "yuh" diyerek ve alkışlarla protesto etti. Cenaze törenine katılanlar Bakan Koca'yı "yuh" diyerek ve alkışlarla protesto etti.

Giresun 

Giresun'da, sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti. Sağlık-Sen Giresun Şubesi de Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
 

Rize 

Rize'de doktor ve sağlık çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.
 
 

Kırıkkale 

 
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerinde bir araya gelen hekimler ve sendikalar saldırıya tepki gösterdi.
 
Dr. Neslihan Şebin, "Bugün en zoru, ciğerimiz yanıyor. Dik durmaya çalışıyoruz." dedi.
Basın açıklamasının ardından hekimler, Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini alkışla protesto etti. Öte yandan, Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığınca Yüksek İhtisas Hastanesi önünde de basın açıklaması yapıldı.
 

TIKLAYIN - Sağlık çalışanları Dr. Ekrem Karakaya cinayetinin ardından grevde: İstanbul’daki eyleme polis müdahale etti