Gündem

Demokrasi İçin Birlik Platformu'ndan Kobane davası çağrısı

"Başta savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı olmak üzere anayasa güvencesindeki bütün haklar ihlal edilmiştir"

15 Nisan 2024 11:04

T24 Haber Merkezi

Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİB), 17 Nisan 2024'te karar duruşması görülecek Kobane Davası'na ilişkin bir basın açıklaması yayımladı. Platform, bu davayı Türkiye'de demokrasi ve barış umutlarını baltalayan hukuksuz bir girişim olarak nitelendirerek, savunma hakları ve adil yargılanma gibi temel hakların ihlal edildiğini ve delil yetersizliğine dayandığını vurguladı.

Ayrıca, davanın asıl amacının IŞİD'e karşı direnenleri cezalandırmak ve demokratik siyaset alanını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. DİB, tüm demokrasi, hukuk ve barış yanlısı birey ve kurumları bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya ve açık tutum sergilemeye davet etti.

"Anayasal haklar ihlal edilmiştir"

"Türkiye halklarının, ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin dayatılan yoksulluk ve zulüm düzenine verdikleri yanıt, ülkemizde yeni bir demokrasi ve barış umudu yarattı. 17 Nisan’da karar duruşması yapılacak olan hukuksuz Kobane davası, demokratik, adil ve barış içinde bir ülkede birlikte yaşama umudumuza iktidarın sokmak istediği bir kama olarak, tam da bu koşullarda gerçekleşecek. Dava hukuksuzdur. Başta savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı olmak üzere anayasa güvencesindeki bütün haklar ihlal edilmiştir, dosyalarda delil yoktur.

Hem hukukçular, hem hukuk kurumları, hem toplumun demokratik güçleri tarafından defalarca ifade edildiği gibi, davanın amacı insanlık düşmanı IŞİD’e karşı fedakarca yapılan direnişi cezalandırmak, dünyada görülmüş, görülmemiş tüm hukuksuzları icat ederek demokratik siyaset alanını yok etmek, ülkemizi “Kobane düştü düşecek” naraları hâlâ kulaklarımızda olan savaştan rant sağlayan, zenginlik içinde yüzen Saray ve savaş tüccarı şürekasına teslim etmektir"

Açıklamanın tamamını buradan okuyabilirsiniz.


Demokrasi İçin Birlik

Demokrasi İçin Birlik (DİB), geniş katılımlı, herhangi bir siyasi görüşün ya da partinin şemsiyesi altıda olmayan, bağımsız bir demokrasi platformu. DİB bileşenleri, ilk olarak, 28 Haziran 2016’da, eski büyükelçi, milletvekili ve AİHM yargıcı Rıza Türmen’in çağrıcısı olduğu toplantıda bir araya geldiler. 100’ü aşkın örgüt, platform, inisiyatif, kurum ve ayrıca demokrasiden yana bireyler bir Başlangıç Bildirgesi üzerinde uzlaşarak yola çıktı. 23 Ekim 2016’da bine yakın kişinin katıldığı Demokrasi Kurultayı ile de ilk çalışmalar başladı. Bu kurultayda, OHAL ve KHK’lar, Başkanlık Sistemi, İnanç Özgürlüğü ve Barış başlıkları altında dört temel mücadele alanı belirlendi.

Olağanüstü Hal’in uzatılmasına karşı gerçekleştirilen “Uzatma” kampanyasının ardından, Anayasa Referandumu’nun gündeme gelmesiyle birlikte, DİB güç veren kişi ve kurumlarla birlikte, her türlü platformda, kapsamlı bir “#Hayır Biz Varız” kampanyasına başladı. Birçok ilde, ilçede ve semtlerde kurulan “Hayır Meclisleri”yle sahada yoğun çalışmalar sürerken hukuk ve siyaset alanında da bilgilendirme amacıyla toplantılar, forumlar gerçekleştiriliyor.

Demokrasi İçin Birlik; herkesin farklı kimliği ile eşit yurttaşlık haklarına sahip olması… Din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye altına alan bir laiklik anlayışı… İnsanca çalışma ve yaşama koşullarının garanti altına alınması gibi temel değerler üzerine kurulu gerçek bir demokrasi için mücadele ediyor. Demokrasi İçin Birlik, tüm toplum kesimlerini kucaklayacak, yeni bir umut ve mücadele alanı olarak yoluna devam ediyor.