TARİH

08 Aralık 2023

Asgari ücretin el birliğiyle yanlış hesaplanması IV: Asgari ücreti eksik ödeyenlere idari para cezası var

Asgari ücretli çalışan birine 31 gün ile biten aylarda ­-Komisyonca belirlenen günlük tutarı 30 gün olarak hesaplar- yani 11.402,32 TL ödemeye devam ederseniz Bakanlık denetim elemanlarınca ya kendiliğinden ya da şikâyet üzerine yapılan bir denetimde tespit edilirse İş Kanunu m.102/a uyarınca işverene her ay için işçi başına 956 TL idari para cezası kesilecektir

Devamını Oku

TARİH

07 Aralık 2023

Asgari ücretin el birliğiyle yanlış hesaplanması III: Vergi yönüyle…

Asgari ücretten fazla ücret geliri elde edenler, alması gerekenden daha düşük ücret almakta hem de vermeleri gerekenden daha fazla gelir ve damga vergisi ödemekteler

Devamını Oku

TARİH

06 Aralık 2023

Asgari ücretin el birliğiyle yanlış hesaplanması II: SGK yönüyle…

Yılda 5 günlük kayıptan ne olur ki diye düşünebilirsiniz elbette ama yıllık 5 günlük fark çalışanın emekli aylığından tedavi sürecine kadar birçok alanı etkilemektedir

Devamını Oku

TARİH

05 Aralık 2023

Asgari ücretin, el birliğiyle, yanlış hesaplanması I: Temel sorun…

Devamlı çalışan bir asgari ücretliye her ay 30 gün üzerinden ödeme yapılmakta yılda 5 gün, dört yılda bir de 6 günlük ücret eksik ödenmektedir. Bu yanlış uygulama sadece eksik maaş ödenmesiyle sınırlı değildir

Devamını Oku

TARİH

29 Kasım 2023

Soru ve cevaplarla sıfır oranlı emlak vergisi istisnası

Aşağıda belirtilen koşulları taşıyorsanız ve isterseniz emlak vergisini ödemeyebilirsiniz. Bu koşulları taşıyorsanız sizin belediyeyi uyarıp bilgi vermeniz gerekmektedir. Belediyeler bu amca/teyze emekli, ondan emlak vergisi almayalım demez. Unutmayınız; siz bildireceksiniz

Devamını Oku

TARİH

25 Kasım 2023

Cumhurbaşkanı vergi ve ceza artışlarına müdahale edecek mi?

Genel tebliğ yayımından önce yeniden değerleme oranının ne ölçüde uygulanacağına ilişkin bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanırsa genel tebliğ Cumhurbaşkanı kararında belirlenen oran kadar ilgili vergi, ceza, istisna ve/veya harcı artıracak. Şayet konuyla alakalı herhangi bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmazsa yeniden değerleme oranı kendi kanununda belirtilen kadar artacak

Devamını Oku

TARİH

23 Kasım 2023

Depremzedelerden Ek MTV alınmaya devam ediliyor…

Deprem bölgesinde olup ek MTV'yi ödememesi gerektiği halde ödemek zorunda bırakılanlar da var

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2023

Cumhuriyet'in 100. yılında asgari ücrete yüzde 100 zam (olur mu?)

Bu yıl ne kadar artacak sorusuna cevap bulmak için Erdoğan ile Şimşek'in fikir birliğine ne ölçüde uyduğuna bakmak lazım

Devamını Oku

TARİH

20 Kasım 2023

Bir ÖTV basamak sorunsalı

Örneğin 2023 yılının ilk on ayında motorlu araçlardan tahsil edilen ÖTV tutarı toplam vergi gelirinin yüzde 10’u kadardır. Yani tahsil edilen her 100 TL’lik vergi gelirlerinin 10 TL’si motorlu araçlardan alınan ÖTV’den sağlanmaktadır

Devamını Oku

TARİH

18 Kasım 2023

Yemek kartı kullanımında çözülmesi gerekenler (IV): Öneriler…

Ücretlilere verilen yemek ya da yemek bedeli gibi bazı desteklerin hem vergi ile sosyal güvenlik mevzuatı açısından uyumlaştırılması hem de kendi içindeki uygulama farklılıklarının kaldırılması çalışma hayatını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır

Devamını Oku

TARİH

17 Kasım 2023

Yemek kartı kullanımında çözülmesi gerekenler (III): Vergi yönüyle…

Yemek kartı uygulaması hem kayıt dışılığı önleyecek hem de KDV açısından hazineye önemli bir katkı sağlayacaktır. Gerek Gelir İdaresinin gerekse de SGK'nın yemek kartı uygulamasının önündeki engelleri kaldırması ülke menfaati gereğidir

Devamını Oku

TARİH

15 Kasım 2023

Ekim ayı bütçe gerçekleşmeleri yayımlandı; yüzde 68 dolaylı vergi

Ek motorlu taşıtlar vergisinden tahsil edilen toplam tutar 17 milyar 268 milyon TL oldu

Devamını Oku