Rıza Türmen

[email protected]

TARİH

02 Aralık 2023

Yerel Seçimler ve Yerel Demokrasi Konferansı

Konferanstan çıkacak öneriler bir "demokratikleşme" sürecini başlatacak öneriler olmalıdır

Devamını Oku

TARİH

01 Kasım 2023

Cumhuriyet'in 100. yılı dersleri

Cumhuriyet, her şeyden önce tahakküm ilişkilerinin sona erdirilmesi demek

Devamını Oku

TARİH

21 Ekim 2023

Gazze ve uluslararası ceza hukuku

Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiğini gösteren yeterli kanıt vardır. Ancak, bağımsız kişiler tarafından olay yerinde inceleme yapılması, kanıtların toplanması gerekir. 2012 yılında Filistin konusunda cesaretli adımlar atan Savcı Bensouda'nın yerine gelen şimdiki Savcı Karim Khan bir an önce soruşturmanın kapsamını Gazze olaylarını içine alacak biçimde genişletmelidir. Khan'ın şimdiye dek Gazze konusunda bir açıklama yapmaması eleştiri konusu olmaktadır. Böyle bir açıklama İsrail üzerinde caydırıcı bir etki yapabilirdi

Devamını Oku

TARİH

12 Ekim 2023

Vaclav Havel Ödülü, Osman Kavala ve Türkiye’de insan hakları

AKPM’den gelen baskılar sonucunda, Bakanlar Komitesi’nin kararın uygulanmasıyla ilgili süreci hızlandırması ve AKPM, Bakanlar Komitesi ve Genel Sekreter’den oluşan üçlü mekanizmanın harekete geçirilerek Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasının devreye girmesi beklenebilir

Devamını Oku

TARİH

30 Eylül 2023

Yargılanan biziz

Gezi otoriter bir iktidara karşı örgütsüz, spontane bir halk direnişiydi. Gezi davasında yargılanan da gerçekte bu direnişin kendisi, Gezi’ye katılan herkes

Devamını Oku

TARİH

19 Eylül 2023

Yeni bir anayasa, kimin için?

Otokratik bir lider neden yeni bir anayasa yapmak istesin? Herhalde yetkilerinden vazgeçerek demokratik bir rejim kurmak için değil

Devamını Oku

TARİH

09 Eylül 2023

Feshane'de demokrasi

Savcının, Feshane’deki sergiye açtığı soruşturma Türkiye’deki rejimin gerçek yüzünü ortaya koymuyor mu? Savcının açtığı bu soruşturmaya, ifade özgürlüğüne yapılan bu yersiz müdahaleye toplumun büyük bir tepki göstermesi beklenirdi. Pek öyle olmadı

Devamını Oku

TARİH

05 Eylül 2023

Adli Yıl Açılış Töreni ve gerçeği söyleme cesareti

TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma, gerçeği söyleme cesaretinin somut bir örneğidir

Devamını Oku

TARİH

04 Ağustos 2023

Akbelen neden önemli?

Sorunun ekonomik ve ekolojik yönü yanında hukuk, demokrasi, insan hakları yönleri var. Her şeyden önce Anayasa 169. madde hiçbir yoruma yer bırakmayacak kadar açık. Bu madde şöyle der: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez"

Devamını Oku

TARİH

18 Temmuz 2023

Bir hukuk devleti örneği: Can Atalay ile ilgili Yargıtay kararı

Anayasa’daki temel hak ve özgürlükler, devletin bölünmez bütünlüğünü bozmak, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacına yönelik faaliyetler biçiminde kullanılamaz

Devamını Oku

TARİH

07 Temmuz 2023

Yerel demokrasi konferansı

Siyasal iktidar sessiz bir toplum yaratmayı başarırsa, o zaman rejim tam bir tiranlığa dönüşür, toplum üzerinde mutlak bir kontrol sağlanır, otoriterlikten totaliterliğe geçilir

Devamını Oku

TARİH

23 Haziran 2023

Osman Kavala olayı: Hakikat ve adalet

TRT’nin yaptığı dizinin yol açtığı hukuksal sorunlar yanında, sorunun bir de etik yanı var

Devamını Oku