Erdoğan Sağlam

[email protected]

TARİH

04 Temmuz 2022

Yeni bir varlık barışı daha geldi!

Yeni düzenlemenin ara vermeden yapılmasının birkaç nedeni olabilir. En önemli neden, yurt dışından gelecek kaynağa acil ihtiyaç olması…

Devamını Oku

TARİH

29 Haziran 2022

TL kredi kullanımına döviz sınırlaması getiren BDDK düzenlemesi kafaları karıştırdı

Mevzuat yapan/hazırlayan kurumların, Resmi Gazete'de yayımlanması gereken böylesine önemli düzenlemeleri; basın açıklaması, sosyal medya veya web sayfaları yoluyla yapmalarını doğru bulmuyorum

Devamını Oku

TARİH

27 Haziran 2022

Ticari krediye döviz şartının anlamı ve muhtemel sonuçları

Bu sınırlandırmanın/düzenlemenin şirketlere uyum için süre tanınmadan derhal uygulamaya konulmasını doğru bulmuyorum

Devamını Oku

TARİH

20 Haziran 2022

İstisna kazançlarla ilgili gider yasağına dair düzenlemenin yarattığı bir sorun…

En güvenilir çözüm, 5520 sayılı KVK’nın 5’inci maddesinin son fıkrasında yer alan “İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere” ibaresinin “İştirak hisseleri alımıyla ilgili giderler hariç olmak üzere” şeklinde değiştirilmesidir

Devamını Oku

TARİH

15 Haziran 2022

Enflasyonist ortama dair yaşama pratikleri…

Bugün geçmiş yaşam deneyimlerime dayanarak bazı uyarılarda ve tavsiyelerde bulunmak istiyorum

Devamını Oku

TARİH

13 Haziran 2022

Varlık barışından yararlanma süresi 30 Haziran 2022’de sona eriyor

"Varlık barışı” olarak adlandırılan düzenleme, yurt dışındaki varlıkların bildirilerek yurda getirilmesi, yurt içindeki kayıt dışı varlıkların ise yine bildirilerek kayda alınması anlamına geliyor. Düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın altışar aylık toplam bir yıl uzatma süresi kullanıldı. Artık mevcut düzenlemeye göre, 30 Haziran 2022 tarihi başvuru için son gün

Devamını Oku

TARİH

06 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi Meclis’e sunuldu: Ne amaçlanıyor, hangi vergi teşvikleri getiriliyor?

İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması için kanun teklifin kanunlaşması önemli ancak yeterli değil. Çünkü uluslararası bir finans merkezi olabilmek için çok daha temel bazı konularda gelişmeler/iyileştirmeler yapılması gerekiyor.

Devamını Oku

TARİH

02 Haziran 2022

Kurumların yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlerin vergilendirilme(me)si

15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile tüm yatırım fonlarında katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirlere istisna tanındı. Girişim sermayesi yatırım fonları için de bu istisna yeni uygulanmaya başlandı.

Devamını Oku

TARİH

01 Haziran 2022

Kur korumalı mevduatta kur farkı istisnasından yararlanabilmek için YMM raporu ibraz etmek şart mıdır?

Bugün itibarıyla yararlanılması tasdik raporu ibraz şartına bağlı kurumlar vergisi istisnaları neler?

Devamını Oku

TARİH

30 Mayıs 2022

31 Mart’taki dövizlerini 2022 sonuna kadar KKM’ye dönüştürenlere de vergi istisnaları tanındı

Yeni düzenlemeler ile KKM hesapları için getirilen bu istisnaların amacı, hesap sahiplerinin vade sonlarında dövize dönmemelerini, KKM hesaplarında kalmalarını sağlamaya çalışmak. Koşullara göre ileride yeni düzenlemelerle sürelerin uzatılması söz konusu olabilir. Anlayacağınız KKM istisnaları uzun süre gündemimizde kalmaya devam edecek… 

Devamını Oku