Ne Oluyor?

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları şiddetle daha fazla baş başa bırakacak"

STK temsilcileri, STK'lara kayyım atanmasının önünü açan düzenlemeye itirazlarını anlattı

30 Aralık 2020 16:35

"Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi" TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. 

STK’lar, Genel Kurul’a torba yasa şeklinde sunulan ve derneklere kayyım atanmasının önünü açan düzenlemeleri de içeren yasanın,  iktidar tarafından yapılan baskıya araç olarak kullanılacağını söylüyor. 

T24’ten Şirin Payzın’a konuşan kadın örgütleri yöneticileri bu yasa ile birlikte kadınların uğradığı şiddetle daha fazla baş başa kalacağını, yasanın derneklere yapılacak denetimleri liyakatsizleştireceğini ve iktidara muhalif STK’ların hedef haline geleceğini dile getirdi. Kadın örgütleri temsilcileri, kadınların ekonomik ve sosyal hakları açısından  2000’lerin başına dönülmüş olduğunu, İstanbul Sözleşmesi ve sivil topluma ilişkin tartışmaların kadınların lehine sonuçlanmaması durumunda bunun daha da geriye gidebileceğini ifade etti. 

Avukat Gülizar Tuncer, Mor Çatı Proje Koordinatörü Zeynep Ekin Aklar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Koordinatörü Hilal Gençay ve Gökçer Tahincioğlu, düzenlemeyi ve düzenlemeye ilişkin tartışmaları Şirin Payzın'a yorumladı.

Düzenlemeyi yorumlayan Avukat Gülizar Tuncer,  kabul edilen tasarının, TCK’dan CMK’ya TMK’dan avukatlar yasasına kadar pek çok yasada düzenleme öngördüğünü ve bu düzenlemelerin de  temel amacının hak ve özgürlükleri kısıtlama ve ortadan kaldırmaya dönük olduğunu söyledi. “Bundan sonraki süreçte bütün hak arayışlarında çok büyük bir engelle karşılaşacağız” diyen Tuncer, “Tweet atmanın bile terör suçu olarak değerlendirildiği bir ülke var. Burada artık idari kararlarla STK’ların örgütlenme hakkının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir sürece giriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yasanın kayyım niteliğinde olduğunu söyleyen Mor Çatı Proje Koordinatörü Zeynep Ekin Aklar ise kadınların en çok destek alması gereken mekanizmalardan yoksun bırakıldıklarını ifade etti. “Bu düzenleme kadınların şiddetle daha fazla baş başa kalmasına neden olacak” diyen Aklar, düzenleme ile en çok kadın hareketlerinin etkileneceğini söyledi.

Aklar, “Zaten Türkiye’de STK’larla ilgili mevzuatlar derneklerden yana değil. Kadın örgütleri zaten hayatta kalmaya çalışıyor. Öncelikle bu düzenleme en temel olarak ekonomik olarak da sıkıntıya sokacak” dedi. 

Özellikle yerelde yer alan kadın örgütlerinin daha çok gönüllülük esasıyla çalıştığını belirten Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Koordinatörü Hilal Gençay, bu gibi derneklerin bu eksikliklerinin  giderilmesine ilişkin düzenlemeler  yerine denetlenmeye ilişkin düzenlemelerin yapılmasının sorun olduğunu söyledi. Denetlemelerin kimler tarafından yapılacağının da önemli olduğunu söyleyen Gençay, “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetleme bundan sonra tüm kamu çalışanlarının tarafından yapılabilecek noktaya getiriliyor. Burada denetim yapamaya dair bir liyakat olacak mı, neyi nasıl denetleyeceklerini bilecek mi bunlar çok riskli tablolar” dedi. 

TIKLAYIN - 508 STK’dan BM teklifi için ortak açıklama: Dernekler, vakıflar ve yardım toplama maddeleri geri çekilsin!

TIKLAYIN - BM teklifinden “derneklere kayyım” düzenlemesi çıktı: STK’ler için OHAL hukuku yolda

TIKLAYIN - CHP'li Turan Aydoğan kitle imha silahlarına ilişkin yasa teklifini eleştirdi: Niyetinizin kötü olduğunu saklamak için kanun çıkarıyorsunuz

TIKLAYIN - Anayasa Prof. İbrahim Kaboğlu'ndan torba kanun teklifi tepkisi: OHAL alışkanlığı benzer hak ihlallerini devam ettirecek