30 Kasım 2019

İslamcı dindarlar; Cumhurbaşkanı size sesleniyor

Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun

Muhalifler; üstünüze alınmayın, Cumhurbaşkanı kendi taraftarlarına terbiye dersi vermek istemiş olmalı.

"İslamda faiz, yalan, zulüm, kibir, iftira, tecessüs, zan, hırsızlık, masumu öldürmek yasaktır."

Cumhurbaşkanı'nı destekleyenler bu öğretilere kulak verecekler mi acaba? İslam'ın değerlerini kimler uyguluyor, kimler uygulamıyor? Genel resimde gördüklerimize bakalım.

Bu düzende para sahibi olanlar dini inançlarına toz kondurmuyorlar. Bu kesim faizi bir rant kapısına çevirmekten vazgeçecek mi? Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki faizden cebini doldursun.

"Amacımız sadece ibadet" diye yalan söyleyenler cuma namazında boy gösterip, cami çıkışında cemaatle iş bağlamak için pazarlığa oturmaktan utanacaklar mı? Yalan söylemeyenlerin malumunuz çoğu işsiz, bir kısmı mahkemelerde sürünüyor, bir kısmı hapiste.

Zulmü kimler uygulayabilir? Tabii ki güç sahipleri. Bugün güç sahiplerinin kimler olduğu belli. Evini geçindiremeyenlerin eziyeti sadece kendilerine.

Kibir, köşeleri tutan iktidara ortak kişilerin meziyeti. Çocuğunun cebine harçlık koyamayanların boyunları bükük, kibir onlarda ne gezer.

İftira atanlar kendi yaşam biçimlerini dayatan ve başkalarına kara çalanlar. Muhalif addedilen kesimin taleplerini kaale alacak bir merci yok ki iftira atarlarsa yankısı olsun.

Tecessüs kelimesinin anlamına sözlükten baktım. Tecessüs; merak, herhangi bir şeyin iç yüzünü, gizli tarafını, kusurunu aramak, araştırma merakı.

Cumhurbaşkanı Kuran ve hadislerden gelen bir inanışla tecessüsü, zannı yasak sayıyor olmalı, ama olan bitene karşı olacak şey mi? Ayrıca, devlet yöneticileri akıllarına yatmayan her şeye kuşkuyla, sorgulayarak yaklaşırken, zaten bilime dayalı hayat bunu kaçınılmaz kılarken, başka türlüsü mümkün değilken.

Zan; itham etmek, birinin kötü iş yaptığını zannetmek.

Cumhurbaşkanı "zannın yasak olduğuna" dikkat çekiyor. Nasıl yasak? Cumhurbaşkanı'na biat eden yüzlerce savcı muhalif görüşleri nedeniyle binlerce kişiye terörist damgası vurarak zan altında bırakıyor. Sıradan vatandaşın yöneticileri zan altında bırakmak gibi bir kudreti olamaz değil mi?  

Hırsızlığın "yasak" olduğunu hatırlatmış Cumhurbaşkanı. Küçüğü mü, büyüğü mü? Gerçi her ikisi de yasa gereği cezaya tabi, ama büyük hırsızları yakalamak için kuvvetli bir iradeyi halk büyüklerinden bekliyor.

Masumu öldürmek suç olarak yasada mevcut, cezası da belli. İslam'ın emirlerine uyanların neredeyse her gün bir kadının öldürülmesini engellemek için Cumhurbaşkanı'nı dinlemeleri gerekiyor. AKP ve MHP de kulaklarını açsın. Kadın cinayetlerini araştırmak için CHP ve HDP’nin Meclis'te verdiği araştırma önergesini AKP ve MHP milletvekillerinin reddetmesi ne kadar yanlışmış değil mi?

Cumhurbaşkanı İslam'ın değerlerinin hayatın her alanında uygulanması için öncelikle kendisini destekleyenlere sesleniyor olmalı.

Yazarın Diğer Yazıları

Hepimiz bir tuğla koyarız evelallah

Allah, kendi adına tuğlaları toplama yetkisini Diyanet'e vermiş de, haberimiz yokmuş

Kadın cinayetlerinin faili kim?

Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyor

#SoruSoruyorum

Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmez