13 Haziran 2022

Varlık barışından yararlanma süresi 30 Haziran 2022’de sona eriyor

"Varlık barışı” olarak adlandırılan düzenleme, yurt dışındaki varlıkların bildirilerek yurda getirilmesi, yurt içindeki kayıt dışı varlıkların ise yine bildirilerek kayda alınması anlamına geliyor. Düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın altışar aylık toplam bir yıl uzatma süresi kullanıldı. Artık mevcut düzenlemeye göre, 30 Haziran 2022 tarihi başvuru için son gün

Değerli okurlar, varlık barışı ile ilgili yazılar yazdım. Avantajlarını ve yaşanan sorunları değerlendirdim. Detaylara bu yazılarımdan ulaşabilirsiniz.

Bu yazımı, son varlık barışı düzenlemesine ilişkin yararlanma süresinin sonuna yaklaştığımızı hatırlatmak amacıyla kaleme aldım.

Konuyu bilmeyenler için kısa bir açıklama yapacağım.

Varlık barışından yararlanmanın avantajı nedir?

Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan düzenleme, yurt dışındaki varlıkların bildirilerek yurda getirilmesi, yurt içindeki kayıt dışı varlıkların ise yine bildirilerek kayda alınması anlamına geliyor.

Varlık barışı kapsamında;

- Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve 3 ay içinde yurda getirilmesi,

- Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine bildirilerek kayıtlara alınması halinde, bildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamıyor.

Diyelim ki yurt dışında bir miktar paranız var. Faiz geliri veya alım - satım kazancı gibi gelirler elde ediyorsunuz. Bu gelirleri Türkiye’ye getirmediğiniz için beyan edilmeyeceğini düşündünüz ve Türkiye’de beyan etmediniz. Yani vergi riski aldınız, dolayısıyla bu durumun tespiti halinde cezalı vergi tarhiyatına maruz kalabileceksiniz.

İşte varlık barışı sizin için büyük bir fırsat. Yurt dışındaki paranızı bu ayın sonuna kadar bir bankaya özel bir formla bildirir ve 3 ay içinde parayı Türkiye’ye transfer ederseniz, beyan etmediğiniz yurt dışı gelirleriniz ile ilgili vergi riskinden tamamen kurtulursunuz. Yani bu gelirler nedeniyle size cezalı vergi tarhiyatı yapılamaz.

Peki yurt dışındaki varlıklarınız yabancı para olarak değil de menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları (bono, tahvil, hisse senedi vs.) şeklinde ise bildirim nereye ve nasıl yapılacak?

Bu sorunun cevabı da kolay, yurt dışında bulunan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’de herhangi bir aracı kuruma bildirmeniz yeterli.

Yani yurt dışında sahip olduğunuz para veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmanız gerekmiyor.

Varlık barışından yararlanmak için özel bir vergi ödenmesi gerekiyor mu?

Bu bildirimler nedeniyle eski uygulamaların aksine yüzde 1 veya 2 gibi bir vergi ödenmesine de gerek yok.

Vergi affı olarak değerlendirilebilecek böyle bir uygulamaya neden gidiliyor?” diye sormaya başlamış olabilirsiniz. Bu soruya benim yanıtım: Türkiye’nin gerçekten önemli miktarda kaynağa ihtiyacı var, bu kaynakları yurt dışından kredi olarak getirmek yerine Türk iş insanlarının yurt dışındaki varlıkları bu yolla Türkiye ekonomisine kazandırılmak isteniyor.

Peki varlık barışı yoluyla Türkiye’ye önemli miktarda kaynak girişi oluyor mu?

Bu konudaki istatistikler yayımlanmadığı için bilemiyoruz. Ancak kişisel gözlemlerime göre, önemli bir kaynak girişi olduğunu sanmıyorum. Vergi riskinden kurtulmak isteyenlerle sınırlı bir yararlanma durumundan söz edebiliriz. Bunlar da kalıcı olarak gelmiyor; düzenlemede, getirilen varlıkların belli bir süre Türkiye’de kalmaları gibi bir şart aranmadığı için kısa bir süre içinde geldikleri gibi gidiyorlar!

Tabii ki bunların iz bıraktıklarını söylemek mümkün…

Otomatik bilgi paylaşımları uygulamadan yararlanmayı tetikler mi?

Son yıllarda sayısı hızla artan otomatik bilgi paylaşımları nedeniyle yurt dışındaki varlıkların gizli kalamayacağını göz önünde bulundurursak, bu ve bundan sonraki varlık barışlarının daha fazla talep göreceğini öngörebiliriz.

İnceleme ve vergi tarhiyatı yapılmaması için sadece beyan dışı gelirleri getirmek yeterli olur mu?

Vergi incelemesi ve tarhiyatından korunmak için yurt dışındaki varlığın tamamını getirmek zorunlu mu? Başka bir ifadeyle sadece beyan edilmeyen gelirlere tekabül eden varlıklar Türkiye’ye getirilirse bu avantajdan yararlanılamaz mı?

Bence, getirilen varlığın anapara olmadığı, sadece getiriden ibaret olduğu, yurt dışındaki finans kurumlarının belgeleri ile ispat edilebilirse; sadece getirinin bildirimi ve Türkiye’ye getirilmesi, inceleme ve tarhiyat avantajından yararlanılmasına engel olamaz/olmamalıdır.

Ancak bu konuda farklı görüşler olduğunu belirtmeliyim.

Başvuru süresi uzatılabilir mi?

Eğer yasal düzenleme yapılmazsa maalesef uzatılamaz, çünkü Cumhurbaşkanı'nın altışar aylık toplam bir yıl uzatma süresi vardı ve bu yetki kullanıldı. Artık mevcut düzenlemeye göre, 30 Haziran 2022 tarihi, varlık barışından yararlanma başvurusu için son gün. 

 

Erdoğan Sağlam kimdir?

Erdoğan Sağlam Ankara’da doğdu, ancak nüfusta doğum yeri olarak Çorum görünüyor.

Liseyi İstanbul Maliye Okulu’nda yatılı okudu. Böylece mesleğe çok erken bir giriş yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Üzerinde lise ve fakülteyi ikincilikle bitirmek gibi bir lanet vardır. En birinci ikincidir.

Üniversiteyi bitirmesinin ardından Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı Kurulu sınavını kazandı. Yedi yıl Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra 1994 yılında ayrılarak özel sektöre geçti. Bir yıl süreyle bir şirketler grubunun mali işler direktörlüğünü yaptı.
 
İzleyen dönemde uluslararası danışmanlık ve denetim şirketlerinden BDO Türkiye’ye (Denet) katıldı. Halen ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetine devam ediyor. Eşini ve işini çok seviyor.

Basta Vergi Konseyi ve TÜSİAD olmak üzere pek çok mesleki sivil toplum kuruluşunun vergi çalışmalarına katkıda bulunuyor.

2003 -2010 yılları arasında ve 2020 yılında Milliyet gazetesinde, çalışma hayatı boyunca mesleki dergilerde vergisel konularda çok sayıda makalesi yayımlandı. Mayıs 2020’den itibaren T24’te yazmaya başladı.

Teknik bir kitap yazmak istemediği için henüz bir kitabı yok. İleride en azından bir şiir kitabı, bir de polisiye roman yazmak istiyor.

Yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik lisanslarına sahiptir.

Yazarın Diğer Yazıları

Yeni varlık barışına ilişkin tebliğ yayımlandı

Tebliğde hem varlıkların hem de fonun iki yıl içinde çekilmesi halinde vergileme yapılacağı açıklığa kavuşturuluyor

KDV iadesini mükellefler neden almazlar?

KDV iadesi ciddiye alınması gereken bir konudur. Zahmetli bir süreçtir, ancak alacağınız para sizin paranızdır ve yasal hakkınızdır.

KKM’lerle ilgili vergi istisnalarını uygularken aman hataya düşmeyin!

31.12.2021 tarihinde mevcut dövizlerini KKM dönüştürenleri, kur farklarına istisna uygulamayı unutmamaları; 31.3.2022 veya 30.6.2022 tarihinde mevcut dövizlerini KKM’ye dönüştürenleri ise kur farkı için istisnadan yararlanmamaları konusunda uyarıyorum