TARİH

10 Temmuz 2024

Devekuşu paradoksu: Görmek ve göstermek istemediğin şeye işaret etmek

Öyle veya böyle her örtme ister istemez örtülen şeye işaret eder

Devamını Oku

TARİH

04 Temmuz 2024

Ben olsam

Ben olsam –tam kapsamlı ve sistematik olarak, bütün temel bilgi ve kavramlarda Ne biliyorum?/Nereden biliyorum?"u birlikte anlatırım

Devamını Oku

TARİH

26 Haziran 2024

Tevhid-i Tedrisat, lâiklik, merkeziyetçilik

Tevhid-i Tedrisat ile başlayan Cumhuriyet eğitiminin çerçevesi lâiklikti. Eğitimin Cumhuriyeti yerleştirme, kültürü değiştirme yönünde bir bilinci, coğrafî ve sosyal anlamda yaygın olarak eğitimin halka ulaşması pragmatik hedefi vardı. Bunun sonucu olarak da buyruklara değil ihtiyaçlara, imkân ve fırsatlara yönelik bir çeşitlenme vardı

Devamını Oku

TARİH

19 Haziran 2024

Siyaset içinde Adalar

Ortak iyinin anlaşılması ve korunması söz konusu olunca doğru bilginin tespiti ve buna dayanan doğru politikanın üretilmesi, bilinçli ve bilinçsiz yağma ve tahribata karşı ortak değerlerin korunması ihtiyacı var. Hem uzmanların hem de halkın deneyim, projelendirme, çözüm önerileri, hak savunuculuğu, şeffaflık açılarından katılımı gerekir. Kamu çıkarına aykırı yağma ve yolsuzluktan korunma için bağımsız kurumların denetlemesi (kuvvetler ayrılığı) kadar yine halkın katılımı sigorta işlevi görebilir

Devamını Oku

TARİH

12 Haziran 2024

Bilim böyle bir şey değil - 2: Yeni müfredatta ortaöğretim fizik dersi programı

Maarif Modelinin girişindeki Ortak Metin’de “Bilim ve teknolojinin üretici ve yöneticisi olan, dijital yetkinliğe ve hayat boyu öğrenme kültürüne sahip fertler yetiştirmek hedeflenir” deniyor. Teknoloji tekrar tekrar vurgulanıyor. Lise ve üniversite eğitiminde fizik dersinin modern teknolojiye dönük olması için kuantum fiziğini anlatması lâzım

Devamını Oku

TARİH

05 Haziran 2024

Bilim Böyle Bir Şey Değil: 1 - Yeni Müfredatta “Fizik Dersi Öğretim Programının Temel Felsefesi ve Özel Amaçları” 

Bütün bu iddialar, muhtemelen, öteden beri yalnız eğitimde değil toplumsal ve siyasî hayatın her alanında hep yapıldığı gibi, ‘sınavda çıkmayacak, önemli değil’ gibi gerekçelerle ve zaten bunları yapmaya zaman ve imkân da olmadığından, zaten listelenenler tutarsız olduğundan, yapılmamak üzere yazılıyor. Yeni müfredat saçma iddialarıyla bu tutarsızlığı, güvensizliği, “mış gibi yapma” ortamını yeni bir seviyeye çıkarıyor. Tam da bunun için ‘nasılsa uygulanamaz’ demeyip örnekler üzerinden bu projenin olmazlığını iyice konuşmak lâzım.

Devamını Oku

TARİH

29 Mayıs 2024

Kaldırılan ‘eski’ ortaöğretim müfredatında fizik

Kırk yıl Türkiye’nin iyi üniversitelerinde bu konuları okutmuş bir hoca olarak yıllar boyunca git gide daha yoğun şekilde öğrencilerin çoğunun anlamamış, unutmuş, bir konuyu okuyup irdeleme ve anlama donanımı bastırılmış şekilde üniversiteye geldiğini görüyorum, gençlere bunu yeniden kazandırmaya uğraşıyoruz

Devamını Oku

TARİH

22 Mayıs 2024

Akıl Batı’ya mı özgüdür?

Akıl Batı’ya özgü değildir. Bilim de Batı’ya özgü kalmadı, sonraki yüzyıllarda bilim fikri, bilimsel yöntem, bilim kurumları dünyanın her yanında gelişebildi. Takıntıları ve Batı karşısında güven sorunları olan toplumlar hiçbir zaman kendi değerlerinden temellenen farklı bir akıl, farklı bir bilim çıkaramadılar. Ancak evrensel aklı benimseyen, kendi değerlerine anlayarak ve eleştirerek yaklaşan toplumlar bilimde gelişebildikleri gibi kendi kültürlerini de zenginleştirmeyi başardılar

Devamını Oku

TARİH

15 Mayıs 2024

Müfredat taslağı: Mantıksız mantalite

Bu müfredat taslağını yazanlar, sanki kendi dünyalarından bakınca yazdıkları metnin nasıl eleştirileceğini, ne kadar tutarsız olduğunu görmüyorlar. Küçük yaşlardan itibaren otorite sahibi bir büyüğün tek yönlü ‘sohbetinden’, bir yerlerden bir şeyler duyulup bunların bilgi ve buluş sayılabildiği, büyüğün dediklerinin, tekrarlananların peşinen kabul edildiği, dayanağa gerek duyulmayan, kabulünden ibaret bir âlemde yaşamışlar

Devamını Oku

TARİH

08 Mayıs 2024

MEB müfredat taslağına giriş: ‘Ortak Metin’

'Ortak Metin'de yer alan infografik eğitim konusunda pek açık seçik bilgi vermiyor, ama evet, Millî Maarif Modelini aslına sadık biçimde tasvir ediyor: Modelin sunumu olan ‘Ortak Metin’in mantık ve kanıtlarla bağlanmamış, muğlak terimler, “epistemoloji”, “ontoloji...” gibi büyük laflar ve sürekli tekrarlarla bir iddialar yığını olduğunu görsel olarak gayet iyi yansıtıyor bu ağaç temsili

Devamını Oku

TARİH

01 Mayıs 2024

Geleceğimiz askıda: Yeni müfredat taslağı üzerine (1)

Tıpkı Anayasa tartışması gibi müfredat da aynı iktidar tarafından defalarca değiştirildikten sonra tekrar değişiklik talebiyle ortaya getirilmektedir. Bunca değiştirilmiş haliyle dahi Anayasanın toplantı ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, bizzat Anayasa Mahkemesinin yetkisi gibi temel hükümleri uygulanmıyor. Eğitim sistemi de bütün o değiştirilen müfredatlardan sonra yerlerde sürünmektedir

Devamını Oku

TARİH

24 Nisan 2024

Bilim nedir? Nasıl bir din anlayışı bilim ile bağdaşabilir?

Sağlam ve güvenilir dünya bilgisine ulaşmanın dünyaya bakmaktan başka yolu yok

Devamını Oku